Organizacja zajęć

Rok nauki podzielony jest na dwa semestry od 1 września do 30 czerwca (kurs maturalny i gimnazjalny od 1 września do 30 kwietnia). Istnieje możliwość kontynuacji kursu w okresie letnim: lipiec, sierpień.
• Kursy wakacyjne trwają od 1czerwca do 30 września.
• Maksymalna liczba osób w grupach to 3-4.
• Jedna godzina lekcyjna równa się 45 minut zajęć.
• Przed rozpoczęciem zajęć dokonywana jest 2-etapowa analiza potrzeb: określenie poziomu zaawansowania poprzez pisemny test i rozmowę kwalifikacyjną wraz z określeniem indywidualnych potrzeb językowych, celów nauki i wieku klientów.
• Postępy słuchaczy są sprawdzane poprzez kontrolne testy wiedzy, natomiast wyniki zapisywane w dziennikach lekcyjnych.
• Po ukończeniu kursu każdy klient otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie zaawansowania (odbycie nauki w systemie 8-10-ciu miesięcy, zaliczenie testu końcowego, 85% frekwencji oraz niezaleganie z opłatami).